VIDA je občanské sdružení osob a právnických subjektů, které chtějí podporovat a napomáhat rozvoji práce VIDA center, podporovat rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním.

S respektem, důvěrou, diskrétností a nestranností vedeme osoby s duševním onemocněním k seberealizace, sebeurčení, rozvoji a životaschopnosti.

Jeseník Brno Pardubice Kolín Praha Ustí nad Labem Rakovník Plzeň